therapie op maat_Tekengebied 1.png

THERAPIE OP MAAT

Heb je het gevoel dat je er met je gezin niet alleen uit raakt?

Elk gezin heeft het wel eens lastig en dan kan het zinvol zijn om ondersteuning op maat te krijgen. In een therapeutisch aanbod gaan we samen op zoek naar de sterktes van jouw gezin en kijken we hoe we de moeilijkheden kunnen aanpakken.

 

Bij Mindfulnest geloven we niet dat kinderen stout gedrag stellen om stout te zijn. Samen kijken we voorbij het gedrag, op zoek naar de onderliggende betekenis.

Zo kunnen we echte, wezenlijke en blijvende verandering teweeg te brengen.

 

Kinderen terug in hun krachten zetten en hen het gevoel geven dat ze OK zijn, precies zoals ze in essentie zijn, daar ga ik voor. Maar ook jou als ouder wil ik ondersteunen, omdat het niet altijd gemakkelijk is om al die ballen tegelijk in de lucht te houden. 

 

Ik bied het nest waar elk zijn plek krijgt, waar elk zich veilig voelt, waar we elkaar leren begrijpen en waar we leren zorgen voor onszelf en elkaar. Maar al vlug zal je uit dit nest ook weer wegvliegen.

 

Rose Baudoncq

We hebben een ruim aanbod aan therapie op maat, Rose licht ze hier toe:

 

GEZINSTHERAPIE

 

Startend met een intake met ouder(s) en kind leren we elkaar kennen.

We onderzoeken de noden en krachten van jouw gezin en stippelen samen

een pad uit.

 

In een verkennende fase zie ik het kind een 3 tal sessies; waar we via spel, tekening en praten de krachten en de valkuilen van jouw kind leren kennen. In een 3 tal oudergesprekken nemen we tijd om te onderzoeken hoe het thuis loopt.

Na de verkennende fase leggen we de bevindingen samen in een adviesgesprek en maken we een plan op rond aanpak en behandeling. Meestal start de therapeutische fase met een combinatie van gesprekstherapie of speltherapie voor het kind en ouderbegeleiding voor de ouders. Maar we komen ook geregeld terug samen in een gezinsgesprek om de verbinding te maken. 

OUDERBEGELEIDING

 

Sommige kinderen zijn nog niet klaar om aan therapie te beginnen, dan kunnen wij al van start gaan om jou als ouder te ondersteunen. 

 

SCHOOLOVERLEG

Ik vind het heel belangrijk om het welbevinden van jouw kind op school te beschermen en ga samen met jullie op zoek hoe de school jouw kind kan ondersteunen. Indien het kind hier baat bij heeft, doen we ook samen een spreekbeurt over hun ADHD of ASS in de klas.

 

INDIVIDUEEL MINDFULNESS TRAJECT

Sommige kinderen vinden het te eng om mindfulness in groep te volgen of vinden het te kwetsbaar om te komen praten of spelen, zij kiezen ervoor om samen met mama, papa en eventueel zus of broer, het mindfulness programma te volgen.

ZITDAG & TIMING

Op dinsdag is er een vaste zitdag bij Mindfulnest van 9u-20u.

  therapie kan om 9u - 10u30 - 12u - 14u - 15u30 - 17u - 18u30

Rose is ook op andere dagen beschikbaar voor therapie bij de psychologenpraktijk het Woordbos in Astene.

 

PRIJZEN THERAPIE OP MAAT

- Kindtherapie: 60 EUR / sessie van 50-60min

- Oudergesprekken, gezinsgesprekken en gezinsintake: 75 EUR / 75 min

- Schooloverleg: 75 euro/uur, 90 euro/1u30 - incl verplaatsing

- Verslaggeving: 50 euro

- Telefonisch overleg met ouders, school, externe diensten,...

(steeds in overleg en mits jullie goedkeuring): 30 EUR/uur

 

Hoe ga ik te werk?

Meestal start de therapeutische fase met een combinatie van gesprekstherapie, creatieve- of speltherapie voor het kind en ouderbegeleiding voor de ouders. 

Ik probeer de taal van het kind te vinden en mij aan te sluiten bij hun interesses.

Bij sommige kinderen werkt gesprekstherapie goed. Maar ik werk ook heel graag creatief therapeutisch. Spel is de taal van veel kinderen en via speltherapie vindt het kind het medium om moeilijkheden uit te spelen. In de spelkamer kunnen ze zich helemaal uitleven.

Ik vind het heel belangrijk om een match te vinden tussen therapeut en gezin.

Mijn therapie vertrekt en bouwt voort op de relatie die ik met jullie opbouw.

Daarom vind ik het belangrijk dat jullie zich goed voelen in mijn aanpak en we samen op zoek gaan of ik de juiste therapeut ben voor jullie.

Ik zal ook mijn verantwoordelijk nemen om door te verwijzen naar collega’s voor thema’s waar ik minder know-how in heb. Ik vind het belangrijk mijn sterktes uit te spelen en vanuit mijn expertises te werken en zal daarom ook heel eerlijk aangeven wanneer ik denk dat een andere aanpak beter zou passen.

 

Kinderen vanaf circa 6 jaar tot circa 14 jaar kunnen bij mij terecht.

Concreet kan je bij mij terecht rond moeilijkheden in emotieregulatie (woede uitbarstingen, paniekaanvallen, huilbuien, angsten),  stressklachten, dwangklachten, (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis (ASS, ADHD), assertiviteitsproblemen, pestervaring, tekorten aan sociale vaardigheden, perfectionisme, slaapproblemen, psychosomatiek en piekeren.

Ik zal doorverwijzen bij vermoeden van misbruik of mishandeling, trauma, suicide, ernstige eetproblematiek en ernstige verslavingsproblemen.