top of page
therapie op maat_Tekengebied 1.png

THERAPIE OP MAAT

Momenteel is er een aanmeldingsstop is voor langdurige therapie en gaan  de cursussen in groep niet door.

Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk vanaf januari 2025 owv zwangerschapsverlof

Heb je het gevoel dat je er met je gezin niet alleen uit raakt?

Elk gezin heeft het wel eens lastig en dan kan het zinvol zijn om ondersteuning op maat te krijgen. In een therapeutisch aanbod gaan we samen op zoek naar de sterktes van jouw gezin en kijken we hoe we de moeilijkheden kunnen aanpakken.

 

Bij Mindfulnest geloven we niet dat kinderen stout gedrag stellen om stout te zijn. Samen kijken we voorbij het gedrag, op zoek naar de onderliggende betekenis.

Zo kunnen we echte, wezenlijke en blijvende verandering teweeg te brengen.

 

Kinderen terug in hun krachten zetten en hen het gevoel geven dat ze OK zijn, precies zoals ze in essentie zijn, daar ga ik voor. Maar ook jou als ouder wil ik ondersteunen, omdat het niet altijd gemakkelijk is om al die ballen tegelijk in de lucht te houden. 

 

Ik bied het nest waar elk zijn plek krijgt, waar elk zich veilig voelt, waar we elkaar leren begrijpen en waar we leren zorgen voor onszelf en elkaar. Maar al vlug zal je uit dit nest ook weer wegvliegen.

 

Rose Baudoncq

We hebben een ruim aanbod aan therapie op maat, Rose licht ze hier toe:

 

INTAKE EN BELEVINGSONDERZOEK

 

Startend met een intake met ouder(s) en kind leren we elkaar kennen.

We onderzoeken de noden en krachten van jouw gezin en stippelen samen

een pad uit.

 

In een verkennende fase zie ik het kind een 4 tal sessies; waar we via spel, tekening en praten de krachten en de valkuilen van jouw kind leren kennen. In een 2 tal oudergesprekken nemen we tijd om te onderzoeken hoe het thuis loopt.

Kinderen tot 12 jaar en hun ouders zijn welkom in Mindfulnest. Ik specialiseer me in het werk met kinderen, voor tieners verwijs ik graag door. 

OUDERBEGLEIDING en KINDBEGELEIDING

Na de verkennende fase leggen we de bevindingen samen in een adviesgesprek en maken we een plan op rond aanpak en behandeling.

Meestal start de therapeutische fase met een combinatie van gesprekstherapie of speltherapie voor het kind en ouderbegeleiding voor de ouders. Maar we komen ook geregeld terug samen in een gezinsgesprek om de verbinding te maken. 

OUDERBEGELEIDING

 

Sommige kinderen zijn nog niet klaar om aan therapie te beginnen, dan kunnen wij al van start gaan om jou als ouder te ondersteunen. 

 

SCHOOLOVERLEG

Ik vind het heel belangrijk om het welbevinden van jouw kind op school te beschermen en ga samen met jullie op zoek hoe de school jouw kind kan ondersteunen. Indien het kind hier baat bij heeft, doen we ook samen een spreekbeurt over hun ADHD of ASS in de klas.

 

INDIVIDUEEL MINDFULNESS TRAJECT

Sommige kinderen vinden het te eng om mindfulness in groep te volgen of vinden het te kwetsbaar om te komen praten of spelen, zij kiezen ervoor om samen met mama, papa en eventueel zus of broer, het mindfulness programma te volgen.

ZITDAG & TIMING

Op dinsdag is er een vaste zitdag bij Mindfulnest van 9u-20u.

  therapie kan om 9u - 10u15 - 11u30 - 12u45 - 15u - 16u15 - 17u30

Rose is ook op andere dagen beschikbaar voor therapie bij de psychologenpraktijk het Woordbos in Astene.

 

PRIJZEN THERAPIE OP MAAT

Mogelijks herinneren jullie het nieuws in september vorig jaar dat er een project zou opstarten vanuit de overheid om psychologische zorg laagdrempeliger en toegankelijker te maken - een intentie die ik enkel kan toejuichingen. 

Vanaf 17/5/2022 kan ik jullie het heugelijk nieuws meedelen dat ik vanaf heden onder de conventie zal vallen en dit al zeker tot januari 2023 en hopelijk verlengd. Vragen hieromtrent kunnen we zeker bespreken in ons eerstvolgende gesprek.

Prijzen binnen de conventie:

 

A. Prijzen voor Eerste Lijns Psychologische Zorg (ELP) en Gespecialiseerde Psychologische Zorg (GPZ) binnen de conventie:

- Prijzen onder ELP:
Het belevingsonderzoek bestaat uit intake, 4 belevingsonderzoeken met kind, 2 oudergesprekken en 1 adviesgesprek. Deze vallen binnen het ELP traject, waarvan de intake gratis is en de volgende gesprekken 11 of 4 euro kosten. Er is eenmalig een kostprijs van 50 euro voor de voorbereiding en testverwerking voor het adviesgesprek. 

Na het adviesgesprek gaan we na of de behandeling verder gezet kan worden en of deze onder GPZ valt.

 

- Prijzen onder GPZ:
Samen wordt bekeken of jullie hulpvragen binnen GPZ passen. Indien wel, kunnen jullie 10 sessies voor een jaar krijgen aan 11 euro -  in overleg verlengbaar tot maximaal 20 sessies voor 1 jaar. Hierna hanteren we de prijzen buiten de conventie.
Oudergesprek, schooloverleg: 11 EUR / 60 min + 0,42 EUR / km (live of per video)

Kindtherapie: 11 EUR / +- 45 min


Dit tarief kan helaas niet gecombineerd worden met terugbetaling van de mutualiteit.

- Gezinsintake: gratis / 60-75 min

- Oudergesprek, adviesgesprek, schooloverleg: 11 EUR / 60 min + 0,42/km

- Kindtherapie: 11 EUR / +- 45 min

Meer info over de conventie vind je hier

 

 

Prijzen buiten de conventie:

Wanneer jouw kind al bij een ander geconventioneerde psycholoog ondersteuning kreeg, de beurten op zijn, of de hulpvraag niet binnen de conventie past, hanteer ik volgende prijzen. Hierbij is terugbetaling van de mutualiteit wel mogelijk.


- Gezinsintake: 85 EUR/75 min
- Kindtherapie: 70 EUR/45 min
- Oudergesprekken, gezinsgesprekken: 70 euro/60 min
- Adviesgesprek: 85 EUR/75 min + eenmalig 50 euro voor 2u verwerkingtijd van testing en vragenlijsten binnen belevingsonderzoek
- Schooloverleg: 85 EUR/uur - 0,42 EUR/km

- Intelligentie-onderzoek: (op verplaatsing in Het Woordbos, Deinze)
intakegesprek 70 EUR / 60 min
onderzoek (inclusief verslag) verkorte versie 220 EUR / 2u of verlengde versie 330 EUR / 3u
indien wenselijk, adviesgesprek 70 EUR / 60 min

- Aandachtsonderzoek: (op verplaatsing in Het Woordbos, Deinze)

vanaf 165 EUR - 365 EUR, afhankelijk van leeftijd en gebruikte testen

adviesgesprek 100 EUR

 

Zowel binnen als buiten de conventie blijven onderstaande administratieve kosten en afspraken:

 

- Eenmalig 50 euro voor 2u verwerkingtijd van belevingsonderzoek - af te rekenen op adviesgesprek

- Samenvattend procesverslag: 50 euro

 

- Telefonisch overleg met ouders, school, externe diensten,...

(steeds in overleg en mits jullie goedkeuring): vanaf 15min 1 euro per minuut

- KM vergoeding: 0,42/km

- Annulatiekost: 70 EUR < 48 uur op voorhand, kosteloos afspraak > 48u op voorhand -online als alternatief bij praktische redenen

extra gratis sessie indien psycholoog minder dan 48uur op voorhand moet annuleren

- Er kan niet beloofd worden dat afspraken steeds na de schooluren kunnen doorgaan. Er wordt een afwezigheidsattestje opgemaakt zodat jouw kind wettig afwezig is op school. Ook voor ouders is er een werkattest mogelijk.


Betaling gebeurt zo veel mogelijk via Payconiq.

Hoe ga ik te werk?

Meestal start de therapeutische fase met een combinatie van gesprekstherapie, creatieve- of speltherapie voor het kind en ouderbegeleiding voor de ouders. 

Ik probeer de taal van het kind te vinden en mij aan te sluiten bij hun interesses.

Bij sommige kinderen werkt gesprekstherapie goed. Maar ik werk ook heel graag creatief therapeutisch. Spel is de taal van veel kinderen en via speltherapie vindt het kind het medium om moeilijkheden uit te spelen. In de spelkamer kunnen ze zich helemaal uitleven.

Ik vind het heel belangrijk om een match te vinden tussen therapeut en gezin.

Mijn therapie vertrekt en bouwt voort op de relatie die ik met jullie opbouw.

Daarom vind ik het belangrijk dat jullie zich goed voelen in mijn aanpak en we samen op zoek gaan of ik de juiste therapeut ben voor jullie.

Ik zal ook mijn verantwoordelijk nemen om door te verwijzen naar collega’s voor thema’s waar ik minder know-how in heb. Ik vind het belangrijk mijn sterktes uit te spelen en vanuit mijn expertises te werken en zal daarom ook heel eerlijk aangeven wanneer ik denk dat een andere aanpak beter zou passen.

 

Kinderen vanaf circa 4 jaar tot circa 12 jaar kunnen bij mij terecht.

Concreet kan je bij mij terecht rond moeilijkheden in emotieregulatie (woede uitbarstingen, paniekaanvallen, huilbuien, angsten),  stressklachten, dwangklachten, (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis (ASS, ADHD), assertiviteitsproblemen, pestervaring, tekorten aan sociale vaardigheden, perfectionisme, slaapproblemen, psychosomatiek en piekeren.

aanbod
werkwijze
prijzen
bottom of page